Menu
Your Cart

Üyelik Sözleşmesi & Site Kullanım Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ & SİTE KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

 UYARI: Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi uyarınca 18 yaşından küçüklerin bu siteyi gezmeleri ve

 alışveriş yapmaları yasaktır.


Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan üye ve misafir tüm müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır:

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs.

kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan YETİSKİNSEPETİ.COM sorumlu değildir. YETİSKİNSEPETİ.COM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

YETİSKİNSEPETİ.COM işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma

koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden

organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

YETİSKİNSEPETİ.COM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya

kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi YETİSKİNSEPETİ.COM’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. YETİSKİNSEPETİ.COM, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Gizlilik Politikamızda buradan ulaşabilirsiniz.

YETİSKİNSEPETİ.COM bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, YETİSKİNSEPETİ.COM Markası, www.yetiskinsepeti.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi ve tüm materyallerine ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının

sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal;

önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya

bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. YETİSKİNSEPETİ.COM ‘nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

YETİSKİNSEPETİ.COM, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.yetiskinsepeti.com adresindeki

 YETİSKİNSEPETİ.COM A.Ş. firmasının (YETİSKİNSEPETİ.COM) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler

 (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki

 hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme

 imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu

 sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş

 sayılırsınız.


İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


1. TARAFLAR

 1. yetiskinsepeti.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No: 4 / 48 Ataşehir / İstanbul / Türkiye adresinde mukim Seral Teknoloji Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (Bundan böyle yetiskinsepeti.com olarak anılacaktır).
 2. yetiskinsepeti.com internet sitesine üye olan veya misafir alışverişi yapan, siteyi kullanan internet kullanıcısı ("Üye") olarak anılacaktır.


 1. SORUMLULUKLAR
  1. YETİSKİNSEPETİ.COM, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
  2. YETİSKİNSEPETİ.COM, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve
  4. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
  5. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi

sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

  1. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


  1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi YETİSKİNSEPETİ.COM ‘ye veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi

veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak

vermez.


3.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz

ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


 1. GİZLİ BİLGİ
  1. YETİSKİNSEPETİ.COM, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere

 açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta

 adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’

 olarak anılacaktır.


  1. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan YETİSKİNSEPETİ.COM‘nin

kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler

YETİSKİNSEPETİ.COM bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve

kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

  1. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


 1. GARANTİ VERMEME


İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. YETİSKİNSEPETİ.COM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA

UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.


 1. KAYIT VE GÜVENLİK


  1. .Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

6.2. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar

görmesinden YETİSKİNSEPETİ.COM sorumlu tutulamaz.


7. MÜCBİR SEBEP


Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, fırtına, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,

ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu

değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK


İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.


 1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER


YETİSKİNSEPETİ.COM, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Sözleşmelerde değişiklik yapıldığında sitede ilan edilecektir. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


 1. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, YETİSKİNSEPETİ.COM’nin bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli

sayılacağını kabul eder.


 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri

Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya yetiskinsepeti.com tarafından üyeliğinin iptal

edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. yetiskinsepeti.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


 1. YÜRÜRLÜK


Üyenin, üyelik kaydı yapması veya misafir siparişi vermesi, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu

Sözleşme üyenin üye olması veya misafir siparişi vermesi anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak

yürürlülüğe girmiştir.

Koşullar size uygun değilse ve kabul etmiyorsanız, lütfen siteyi terk ediniz ve bu siteyi kullanmayınız.